قیمت سایبان برقی
06
اکتبر

قیمت سایبان برقی

قیمت سایبان برقی

قیمت سایبان برقی

لیست قیمت سایبان برقی و سایبان بازویی ایران سایبان
قیمت فروش سایبان برقی فقط بصورت نقدی می باشد

لیست قیمت سایبان های TSP

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو 3 متر 200/000
بازشو 2/5 متر 220/000
بازشو 2 متر 250/000
باکس TSP بازشو 3متر 250/000
بازشو 2/5 متر 280/000
بازشو 2 متر 310/000
فول باکس TSP بازشو 3متر 320/000
بازشو 2/5 متر 330/000
بازشو 2 متر 350/000
سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع 245/000
موتور و ریسیور TSP 1/220/000
جعبه گیربکس و هندلی(دستی) 260/000
سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع 190/000
موتور و ریسیور فراز TSP
چترگرد پایه کنار 2/90 متر 1/050/000
چتر گرد پایه وسط چوبی 3 متر 1/650/000
چتر مربع پایه کنار 2/5 متر 1/950/000
چتر مربع پایه کنار 3 متر 2/850/000
  • سایبان زنجیری زیر 6 متر مربع، 6 متر مربع و سیم بوکسل زیر 7/5 متر مربع 7/5 متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد 2 متر. 2/5 متر. 3 متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو 3 متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی65000 هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.