تولید سایبان برقی بازویی
25
ژانویه

تولید سایبان برقی مغازه

تولید سایبان برقی مغازه

مراحل تولید سایبان برقی مغازه عبارتند از:

  • یافتن سایز سایبان برقی مغازه مورد نیاز: به منظور یافتن سایز سایبان برقی مغازه موردنظر بایستی بازتاب نور خورشید در عکس گرفته شده از مغازه موردنظر را ببینید و به هر طرف آن چند سانتی متر اضافه کنید تا سایبان برقی مغازه موردنظر نور خورشید را به طور کامل پوشش دهد.
  • یافتن شکل سایبان برقی مغازه موردنظر: اشکال استاندارد و محبوب برای سایبان برقی مغازه شامل مربع، مستطیل و نیم دایره می باشد.
  • انتخاب سازه مناسب برای تولید سایبان برقی مغازه موردنظر: مواد مناسب برای تولید سایبان برقی مغازه عبارتند از PVC، آلومینیوم و چوب. امروزه PVC محبوب تر شده است زیرا در برابر خیس شدن مقاوم است، در برابر باد مقاوم است و در دمای پایین یا بالا ترک نمی خورد.