قیمت سایبان بازویی
08
دسامبر

قیمت سایبان بازویی

لیست قیمت سایبان های بازویی ایران سایبان

قیمت فروش سایبان بازویی فقط بصورت نقدی می باشد.

لیست قیمت سایبان هایTSP

مدل سایبان ها اندازه قیمت همکار(تومان) هرمترمربع قیمت مصرف کننده(تومان) هرمترمربع
کلاسیک TSP بازشو 3 متر

210/000

بازشو 2/5 متر

230/000

بازشو 2 متر

260/000

باکس TSP بازشو 3متر

260/000

بازشو 2/5 متر

290/000

بازشو 2 متر

320/000

فول باکس TSP بازشو 3متر

330/000

بازشو 2/5 متر

340/000

بازشو 2 متر

360/000

سایبان دوطرفه برقی TSP متر مربع

255/000

موتور و ریسیور TSP

1/200/000

جعبه گیربکس و هندلی(دستی)

300/000

سایبان مدل فراز TSP هرمتر مربع

190/000

موتور و ریسیور فراز TSP

چترگرد پایه کنار 2/90 متر

1/050/000

چتر گرد پایه وسط چوبی 3 متر

چتر مربع پایه کنار 2/50 متر

1/950/000

چتر مربع پایه کنار 3 متر

  • سایبان زنجیری زیر 6 متر مربع، 6 متر مربع و سیم بوکسل زیر 7/5 متر مربع 7/5 متر مربع محاسبه می شود.
  • بازشو سایبان در ابعاد 2 متر. 2/5 متر. 3 متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای بازشو 3 متر لحاظ میگردد.
  • قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین pvc لحاظ شده و در صورت تولید با پارچه اکریلیک اسپانیایی65000 هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود.