سقف متحرک
21
آوریل

سقف متحرک

سقف متحرک سقف متحرک (Removable ceiling) یک پوشش متحرک است که با موتور برقی کار می کند. سقف های متحرک بنا به خواسته ما می تواند باز و بسته...

Read More